ผลสอบปลายภาค ป.6 เทอม 1

ผลสอบคราวนี้ เตรียมใจล่วงหน้าก่อนประกาศ  เพราะตอนสอบมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อสอบผิด เวลาสอบผิด  ที่ทำไม่ทันก็คงเป็น คณิต กับ science  แล้วผลสอบก็สอดคล้องกับที่คาดไว้ คณิต กับ science ได้คะแนนต่ำใกล้เคียงกัน    ดีที่มีวิชาอื่น ๆ มาช่วยไว้ ค่าเฉลี่ยได้ 80.4%  เทอมหน้าคงต้องเตรียมสู้กันใหม่

gg1

คะแนนส่วนใหญ่มากกว่าค่าเฉลี่ย ยกเว้น พละ

gg2

Share