เสริมสร้าง IQ EQ ให้ลูกวัยเรียน

มาแนะนำหนังสือกันอีกซักเล่ม หนังสือเล่มนี้ได้มาฟรีจากการตอบแบบสอบถามอะไรจำไม่ได้ อยู่ดี ๆ ก็ส่งมาให้ ก็เลยได้อ่าน แต่หนังสือนี้เป็นการพูดถึงเด็กในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการพูดถึงช่วงก่อนวัยเรียนอยู่ด้วย ซึ่งเท่าที่อ่านก็นำมาปรับใช้ไปได้หลายเรื่องแล้ว เนื้อหาอ่านและเข้าใจง่าย เพราะมีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนดีค่ะ ตอนนี้ขอแนะนำหนังสือก่อนแล้วกันค่ะ ส่วนเนื้อหาที่น่าสนใจ ค่อยนำมาลงเพิ่มทีหลัง

ชื่อหนังสือ เสริมสร้าง IQ EQ ให้ลูกวัยเรียน
สำนักพิมพ์ บริษัท แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด

รายละเอียดของสินค้า
…หนังสือเสริมสร้าง IQ EQ ให้ลูกวัยเรียนเล่มนี้ คัดกรองแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของคณะวิทยากร ทั้งจิตอพทย์และนักการศึกษา โดยเฉพาะการถามตอบ ประเด็นข้อสฃสัยของท่านผู้ปกครอง แต่ละคำถามล้วนให้ข้อขบคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น เพราะโลกปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะเป็นศูนย์รวมของความแตกต่าง แต่ทุกคนก็สามารถเป็นหุ้นส่วนเรียนรู้ร่วมกันได้ และนี่คือเป้าหมายของการส่ฃเสริม IQ EQ เพื่อให้การพัฒนาการเด็กไทยเป็นองค์รวม อย่างแท้จริง..
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
.
สารบัญ
.เลี้ยงลูกให้เติบโตสมวัยทั้ง IQ EQ (นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์)
.เก่ง ดี มีสุข พ่อแม่ช่วยลูกได้ (น.พ. ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล)
.พัฒนา IQ EQ MQ ให้ลูกรัก (พ.ญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์)
.เปิดโลกแห่งการเรียนรูให้ลูก (อาจารย์ ธิดา พิทักษ์สินสุข)
.ลูกได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนหลักสูตรใหม่ (ดร.วรนาท รักสกุลไทย)
.ทำอย่างไรเรียนและรู้อย่างมีความสุข
.ฝึกลูกให้ดีได้ไม่ยาก.

ฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย

ผมมักเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ถือกระเป๋านักเรียนตามหลังลูกเดินเข้าโรงเรียน เมื่อไรก็ตาม กระเป๋านักเรียนหนักเกินกว่าที่เด็กจะถือไปโรงเรียนไหวก็ไม่ใช่กระเป๋านักเรียนแล้วนะครับ

ต้องกลับมาพิจารณาว่าทำไมกระเป๋าลุกถึงได้หนักเกินไป คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีน้ำใจถ้าปล่อยให้ลูกถือกระเป๋าจนตัวเอียง ครั้นจะเอากระเป๋าลูกมาถือไว้ทั้งหมด ก็ไม่ได้ฝึกอะไรให้,ก คุณพ่อคุณแม่อาจแก้ปัญหาโดยแบ่งหนังสือบางส่วนมา แล้วให้ลูกถือกระเป๋าของตัวเอง นี่คือ ทักษะอย่างหนึ่งที่จะฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองในสิ่งที่เขารับผิดชอบ

ฝึกให้เด็ก ๆ รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเอง

การจะฝึกให้เด็กรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเอง ก็ต้องฝึกเขาตั้งแต่เล็ก ๆ อย่างเช่น การให้เขารู้จักเลือกข้าวของเครื่องใช้ของตัวเอง การเลือกกล่องดินสอ ดินสอ กระเป๋า ฯลฯ ถ้าอยู่ในเหตุผลและราคาที่สมควร ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอง

นี่คือการฝึกให้เด็กมีความมั่นใจในการตัดสินใจ ในความคิดของตัวเอง ว่าสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนั้นถูกต้อง และเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าต้องยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นกับการตัดสินใจ เช่น

ลูกเลือกกล่องใส่ดินสอนี้แล้ว เมื่อใช้ไปไม่ถูกใจ หรือเด็กเกิดรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (มีอยู่ชั้นเดียว เก็บของได้น้อยมาก) เขาก็จะเรียนรู้ว่า เขาคิดไม่รอบคอบ ต่อไปจะต้องคิดมากขึ้นว่า นอกจากจะซื้อกล่องใส่ดินสอที่มีสีสันถูกใจ ชอบใจแล้ว ต้องดูการใช้งานด้วย นี่เป็นตัวอย่างคร่าว ๆ ว่าจะฝึกลูกของเราได้อย่างไร