การบ้านคัดลายมือ ตารางกิจกรรม

การบ้านอนุบาล 3 ก็ยังคงมีให้คัดลายมือทุกวัน สลับกันไปเป็นตัวอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข ลูกเจี๊ยบก็ยังคัดได้สวยใช้ได้ทีเดียว

wr01

wr02

wr03

wr04

wr05

wr06

wr07

อาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ทำตารางกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกเจี๊ยบต้องทำตอนหัวค่ำ ในแต่ละวัน ถ้าทำได้ก็จะให้ติดสติ๊กเกอร์ ลูกเจี๊ยบก็เห่อวันแรก ๆ วันหลัง ๆ บอกขี้เกียจติดแล้ว มีวาดเองอยู่วันนึง แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสนใจ แต่ก็ยังคงทำกิจกรรมครบทุกอย่างทุกวัน มีบ้างที่ต้องเรียกกันหลายครั้ง หรือต่อรองเวลากันนิดหน่อย แต่บางวันก็มีงอแงไม่ยอมทำก็มีดุกันบ้างเหมือนกัน

wr08

wr09