ปัจฉิมนิเทศ รุ่น27 โสมาภานุสสรณ์

ปัจฉิมนิเทศ จัดขึ้นหลังสอบปลายภาคแล้ว แต่ก็ก่อนที่จะสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ แต่ละห้องจะมีการแสดง ซึ่งซ้อมกันหลังสอบไม่กี่วัน

ช่วงเช้ามีงานภายใน ตอนเย็นถึงจะให้ผู้ปกครองมาร่วมงานได้  จัดงานแบบบุฟเฟ่ต์ เหมือนตอนไออีพีโชว์

ครูเรียกรวมตัวก่อนเริ่มกิจกรรม

อาหารเพียบ แต่ยังไม่ถึงเวลาก็รอกันไป

ถึงเวลา คุณครูประกาศให้นักเรียนไปตักอาหารมาให้ผู้ปกครองก่อน

กินไปจนถึงเวลาแสดง ประกอบเพลง SEE YOU AGAIN

แสดงเสร็จก็กินต่อและมานั่งดูเพื่อนห้องอื่นแสดง

มีการแสดงอีกชุดของห้อง จริง ๆ เฉพาะตัวแทนห้อง แต่พอดีกิฟท์มาเลยให้ขึ้นไปแจม

เดินเล่นไปกินไป แล้วก็ได้ไปถ่ายรูปกับคุณครูประจำชั้น ป.4 และ ป.5

ปิดท้ายด้วยรูปหมู่  บางคนก็จะไม่มาโรงเรียนแล้ว มีนัดกันว่าจะมาเจอกันปีหน้า วันปัจฉิมนิเทศ