ผลสอบปลายภาค ผลสอบโอเน็ต

คะแนนสอบปลายภาคคราวนี้ ถือว่าใช้ได้ ได้ 84.67%    คิดเกรดเฉลี่ย ป.6 ธรรมดาได้ 3.72 แต่ต้องนำคะแนนโอเน็ตมาคิด 30 เปอร์เซ็นต์ เกรดเฉลี่ยจริงจะเหลือ 3.58

คะแนนโอเน็ต ก็ถือว่าพอใช้ได้  มีคะแนนสังคมที่ต่ำ  คะแนนโอเน็ตนำไปใช้สอบเข้า 20%  ซึ่งคิดแล้วเราก็ได้ 15.23 คะแนน